др Адриана Пелеш Тадић

 

Научне области

P 002 - Физика

P 260 - Кондензоване материје: електронска структура, електричне, магнетне и оптичке карактеристике, супрапроводници, магнетна резонанца, релаксација, спектроскопија

Т 152- Композитни материјали

Т 153- Керамички и прашкасти материјали

T 171- Микроелектроника

T 390 - Технологија полимера, биополимери

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1984. године у Београду

 • Основне студије: 2011. Универзитет у Београду - Физички факултет
  Тема: Коришћење дигиталне видео камере у спектроскопији- калибрација и примене

Научна, наставна и истраживачка звања

2020- научни сарадник

2016-2020-истраживач сарадник (реизбор)

2013-2016-истраживач сарадник

2012-2013-истраживач приправник

У институту је запослена од 1. јуна 2012. године.

 

Области истраживања

Научна истраживачка активност др Адриане Пелеш Тадић је базирана на истраживањима из области науке материјалима и примена истих у МЕМС (микро-електро-механички системи) технологијама. Развој материјала на бази PVDF и праха ZnO, који поседује својства погодна за примену у биолошким и хемијским сензорима један су од основних задатака у истраживању др Адриане Пелеш Тадић.

Кључне речи: наноматеријали, карактеризација наноматеријала, технологија прахова, полимерни нанокомпозити, МЕМС, сензори

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски рад за часописе Ceramics International, Science of sintering

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
 • Advanced ceramics and application, члан организационог одбора од 2013.

Стручна и научна друштва 
 • Српско керамичко друштво

 

Одабране публикације

 • Kosanovic, D.; Zivojinovic, J.; Vujancevic, J.; Peles, A.; Blagojevic, V. Point Defects and Their Effect on Dielectric Permittivity in Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2021, 53 (3), 285–299. https://doi.org/10.2298/SOS2103285K.
 • Đorđević, N.; Peleš, A.; Obradović, N.; Vlahović, M.; Mihajlović, S.; Martinović, S. Influence of Sintering Time on Density Properties and SEM Analysis of Cordierite-Based Ceramics. Zbornik radova / 9. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, Beograd, 15. oktobar 2021 = Proceedings / 9th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, October 15, 2021 2021, 265–268. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12354.
 • Kosanovic, D.; Labus, N.; Zivojinovic, J.; Peles-Tadic, A.; Blagojevic, V.; Pavlovic, V. Effects of Mechanical Activation on the Formation and Sintering Kinetics of Barium Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2020, 52 (4), 371–385. https://doi.org/10.2298/SOS2004371K.
 • Peleš, A.; Aleksić, O.; Pavlović, V. P.; Djoković, V.; Dojčilović, R.; Nikolić, Z.; Marinković, F.; Mitrić, M.; Blagojević, V.; Vlahović, B.; Pavlović, V. B. Structural and Electrical Properties of Ferroelectric Poly(Vinylidene Fluoride) and Mechanically Activated ZnO Nanoparticle Composite Films. Phys. Scr. 2018, 93 (10), 105801. https://doi.org/10.1088/1402-4896/aad749.
 • Peleš, A.; Pavlović, V. P.; Filipović, S.; Obradović, N.; Mančić, L.; Krstić, J.; Mitrić, M.; Vlahović, B.; Rašić, G.; Kosanović, D.; Pavlović, V. B. Structural Investigation of Mechanically Activated ZnO Powder. Journal of Alloys and Compounds 2015, 648, 971–979. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.06.247.
 • Obradovic, N.; Djordjevic, N.; Peles, A.; Filipovic, S.; Mitric, M.; Pavlovic, V. B. The Influence of Compaction Pressure on the Density and Electrical Properties of Cordierite-Based Ceramics. Sci Sintering 2015, 47 (1), 15–22. https://doi.org/10.2298/SOS1501015O.
 • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Obradović, N.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Peleš, A.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on the Electrical Properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 Ceramics. Ceramics International 2014, 40 (8), 11883–11888. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.023.
 • Djurić, Z.; Jokić, I.; Peleš, A. Fluctuations of the Number of Adsorbed Molecules Due to Adsorption–Desorption Processes Coupled with Mass Transfer and Surface Diffusion in Bio/Chemical MEMS Sensors. Microelectronic Engineering 2014, 124, 81–85. https://doi.org/10.1016/j.mee.2014.06.001.
 • Djuric, Z. G.; Jokic, I. M.; Peles, A. Highly Sensitive Graphene-Based Chemical and Biological Sensors with Selectivity Achievable through Low-Frequency Noise Measurement; Theoretical Considerations. In 2014 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014; IEEE: Belgrade, Serbia, 2014; pp 153–156. https://doi.org/10.1109/MIEL.2014.6842108.
 • Peles, A.; Djordjevic, N.; Obradovic, N.; Tadic, N.; Pavlovic, V. B. Influence of Prolonged Sintering Time on Density and Electrical Properties of Isothermally Sintered Cordierite-Based Ceramics. Sci Sintering 2013, 45 (2), 157–164. https://doi.org/10.2298/SOS1302157P.