др Милош Томић

 

Научне области 

Т 110 Инструментациона технологија

Т 140 Истраживање енергије

Т 151 Оптички материјали

Т 290 Технологија железничког транспорта

П 180 Метрологија, физичка инструментација

 

Биографски подаци и образовање

Година и место рођења: 1963, Пецка, Србија

 • Докторат, 2004. Универзитет у Београду – Електротехнички факултет
  Тема: Фибер-оптички сензори на бази нискокохерентне интерферометрије
 • Магистратура, 1994. Универзитет у Београду – Електротехнички факултет
  Тема: Стабилизација сигнала ласерског интерферометра при бесконтактном мерењу вибрација субнанометарске амплитуде
 • Основне студије, 1987. Универзитет у Београду – Електротехнички факултет
  Тема: Радиофреквенцијско трансверзално побуђивање таласоводног CO2 ласера

 

Научна и истраживачка звања

2019-  Научни саветник

2012-2017. Виши научни сарадник

2006-2012. Научни сарадник

У ИТН САНУ је запослен од 6. 11. 2019.

 

Области истраживања

Више од 30 година се бавио истраживачко-развојним пословима у области електрооптике, оптоелектронике, фибер-оптике, класичне оптике и карактеризације материјала. Ужа специјалност су му напредни фибер-оптички сензори за мерење различитих параметара у биомедицини, трибологији и мониторисању паметних структура. Последњих година се највише бави фотонапонском енергетиком – карактеризацијом нових материјала и развојем система за праћење ефикасности и предвиђање производње у фотонапонским електранама. 

Кључне речи: фибер-оптички сензори, оптичка мерења, интерферометрија, биосензори, фотонапонска енергетика 

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

Предавач на мастер студијама на Академији за националну безбедност; више менторстава у изради мастер радова.

Коментор на докторској дисертацији Милана Бижића Истраживање утицајних параметара у интеракцији точак-шина на стабилност кретања железничких возила, Универзитет у Крагујевцу, 2015.

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

2020-2022. Solar Facility Insight System (SOFIS), Програм сарадње науке и привреде, Фонд за иновациону делатност

2018-2020. 2.5D Ladar Device, Програм суфинасирања иновација, Фонд за иновациону делатност

2018-2020. Totally implantable fiber-optic sound sensing system for cochlear- and middle-ear hearing aids (TIFOS), Life Science grant LS14-026, NFB Аустрија

2018-2020. Immune-regulatory capacity of mesenchymal stem cells (MSCs), Life Science grant LSC15-004, NFB Аустрија 

2012-2018. Синтеза и карактеризација нових висококвалитетних материјала за примену у електроници и соларној енергетици, пројекат САНУ 

2009-2012. Strengthening Railway Vehicles Center of Faculty of Mechanical Engineering Kraljevo (SeRViCE), FP-7 grant 206969, Европска комисија

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски рад

Optics Letters, Applied Optics, Optica, Optics Express, IEEE Sensors Journal, Sensors & Actuators A, Journal of Optics A

Конференције: ЕТРАН, TELFOR, MIEL

 

Чланство и функције

Стручна и научна друштва

 

Одабране публикације

 • Mitrašinović, A.; Tomić, M. Functional and Environmental Advantage of Cleaning Ti5B1 Master Alloy. Int. J. of Precis. Eng. and Manuf.-Green Tech. 2022, 9 (3), 783–793. https://doi.org/10.1007/s40684-021-00339-2.
 • Djinović, Z.; Pavelka, R.; Tomić, M.; Sprinzl, G.; Müller, J. G.; Traxler, H. Experimental Study of an Implantable Fiber-Optic Microphone on Human Cadavers. Hearing Research 2021, 410, 108351. https://doi.org/10.1016/j.heares.2021.108351.
 • Tomić, M. C.; Djinović, Z. V.; Scheerer, M.; Petricevic, S. J. Measurement of Morphing Wing Deflection by a Cross-Coherence Fiber Optic Interferometric Technique. Smart Mater. Struct. 2018, 27 (1), 015017. https://doi.org/10.1088/1361-665X/aa9afe.
 • Djinović, Z.; Pavelka, R.; Tomić, M.; Sprinzl, G.; Plenk, H.; Losert, U.; Bergmeister, H.; Plasenzotti, R. In-Vitro and in-Vivo Measurement of the Animal’s Middle Ear Acoustical Response by Partially Implantable Fiber-Optic Sensing System. Biosensors and Bioelectronics 2018, 103, 176–181. https://doi.org/10.1016/j.bios.2017.12.015.
 • Tomić, M. C.; Djinović, Z. V.; Petričević, S. J. Demodulation of Quasi-Quadrature Interferometric Signals for Use in the Totally Implantable Hearing Aids. Biomed. Opt. Express 2017, 8 (7), 3404. https://doi.org/10.1364/BOE.8.003404.
 • Bižić, M. B.; Petrović, D. Z.; Tomić, M. C.; Djinović, Z. V. Development of Method for Experimental Determination of Wheel–Rail Contact Forces and Contact Point Position by Using Instrumented Wheelset. Meas. Sci. Technol. 2017, 28 (7), 075902. https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa666f.
 • Tomić, M. C.; Djinovic, Z. V. Inline Liquid Concentration Measurement in Nanoliter Volume Using Fiber-Optic Low-Coherence Interferometry. IEEE Sensors J. 2008, 8 (5), 587–592. https://doi.org/10.1109/JSEN.2008.918700.
 • Djinović, Z.; Tomić, M.; Vujanić, A. Nanometer Scale Measurement of Wear Rate and Vibrations by Fiber-Optic White Light Interferometry. Sensors and Actuators A: Physical 2005, 123–124, 92–98. https://doi.org/10.1016/j.sna.2005.04.025.
 • Tomić, M. C.; Elazar, J. M.; Djinović, Z. V. Voltage Measurement Based on the Electrostrictive Effect with Simultaneous Temperature Measurement Using a 3 × 3 Fiber-Optic Coupler and Low Coherence Interferometric Interrogation. Sensors and Actuators A: Physical 2004, 115 (2–3), 462–469. https://doi.org/10.1016/j.sna.2004.05.032.
 • Tomić, M. C.; Elazar, J. M.; Djinović, Z. V. Low-Coherence Interferometric Method for Measurement of Displacement Based on a 3 3 Fibre-Optic Directional Coupler. J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 2002, 4 (6), S381–S386. https://doi.org/10.1088/1464-4258/4/6/384.

 

Патенти 

  • Zoran Djinovic, Robert Pavelka, Milos Tomic, „Holding device for a fibre-optic cable of an implantable hearing aid“, WIPO/PCT WO 2021/165872 А1 Publ. 26.8.2021
  • Zoran Djinovic, Milos Tomic, Marijana Stojkovic, “Method for spatially measuring tissue structures“, WO 2013 038242, 2013-03-21, регистрован и као AT511935 B1
  • Helmut Detter, Robert Pavelka, Milos Tomic, Aleksandar Vujanic, Implantable sound receptor for hearing aids, U.S.Pat 6,491,644 B1, 2002-12-10, регистрован и као  EP1123635, ES2174644, AT408607, ATA178798, AU755935, DK1123635, WO0025550
  • Jovan Elazar, Tamara Zivadinovic, Milos Tomic, “Procedure and apparatus for fiber-optical distance measurement in hostile environment”, патент YU57096, 1999-03-04

 

Техничка решења

  • Милош Томић, Милан Бижић, Слободан Петричевић, „Мерни осовински склоп за тестирање теретних вагона са гледишта динамичког понашања и безбедности“,признато од МНО за машинство и индустријски софтвер, 2017
  • Милош Томић, Милан Бижић, Зоран Ђиновић, Слободан Петричевић, Драган Петровић, „Платформа за испитивање и калибрацију инструментализованих осовинских склопова железничких возила“, признато од МНО за машинство и индустријски софтвер, 2017
  • Милош Томић, Слободан Петричевић, Марко Барјактаровић, Милан Бижић, „Оптоелектронски систем за мерење латералних помераја између одбојника испитиваног и пратећих вагона“, признато од МНО за машинство и индустријски софтвер, 2017
  • Z.  Djinović, M. Tomić, M. Stojković, „Wearable fiber optic system for on-line remote and contactless monitoring in ophthalmology“, 2012
  • Милош Томић, Зоран Ђиновић, „Фибероптички рефлексни сензор са напајањем за примену у електропривреди за баждарење електромеханичких и електронских бројила“, 1997