др Лана Поповић Манески

 

Научне области 

Т 115 Медицинска технологија

Т121 Обрада сигнала

Т125 Аутоматизација, роботика, контролни инжењеринг

 

Биографски подаци и образовање

Рођена у Београду, 1983. године

 • Докторат: 2011, Универзитет у Београду – Електротехнички факултет
  Тема: Систем за супресију тремора руке у реалном времену помоћу површинске функционалне електричне стимулације 
 • Основне петогодишње студије: 2007, Универзитет у Београду – Факултет за електротехнику
  Тема: Реализација секвенцијалног управљања лифтоm употребом PLC-а Allen Bradley ML1100

 

Научна, наставна и истраживачка звања

2021. виши научни сарадник

2015-2021. научни сарадник 

2011-2015. доцент на Државном универзитету у Новом Пазару

2010-2015. истраживач-сарадник

2010-2010. истраживач-приправник

У ИТН САНУ је запослена од 2012.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Лане Поповић Манески је оријентисана ка биомедицинском и рехабилитационом инжењерству, пре свега применама функционалне електричне стимулације код пацијената након повреде или болести централног нервног система у току рехабилитације или ортотички.

Кључне речи: функционална електрична стимулација, wearable технологије и сензори, обрада биомедицинских сигнала

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

Гостујући професор
 • 2013-2015. Спољни сарадник/доцент на Машинском факултету Универзитета у Београду, на модулу за Биомедицинско инжењерство 
 • 2016-  Спољни научни сарадник на Федералном технолошком универзитету Паране, Куритиба, Бразил
 • 2018  Гостујући професор на Универзитету ЕНС у Лиону, Француска
Менторски рад
 • Дипломски рад Александре Миждало, ЕКГ уређај, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2014. (члан комисије)
 • Дипломски рад Јелене Ашковић, Дијализа, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2014 (члан комисије)
 • Мастер рад Милована Паунића, МРТ и ЦТ скенер као дијагностички уређаји у медицини, Универзитет у Београду - Машински факултет, 2015. (ментор)
 • Мастер рад Страхиње Николића, Апарати за анестезију, Машински факултет у Београду, 2015. (ментор)
 • Мастер рад  Лидијане Мореира Сантос (Lidiane Moreira Santos) Alterações motoras em cães com lesão medular submetidos à estimulação elétrica e transplante de células-tronco (Побољшање моторне контроле код паса након повреде кичмене мождине применом комбиноване терапије матичним ћелијама и електричне стимулације), Федералном технолошком универзитету Паране, Куритиба, Бразил, 2016. (коментор)
 • Докторска дисертација Жељка Гаврића Модел интеракције човека и рачунара заснован на праћењу покрета ока, Универзитет у Београду - Факултет организационих наука (члан комисије  за оцену теме и подобности кандидата)
 • Докторска дисертација Игора Хута Неуро-фази алгоритам за добијање оптомагнетичног спектралног дијаграма материјала на основу дигиталне слике и рефлектансне спектроскопије, Универзитет у Београду - Машински факултет (члан комисије) 
 • Докторска дисертација Александра Лазовића Мулти-сензорски систем за неинвазивну детекцију срчане инсуфицијенције, Универзитет у Београду – Биомедицинско инжењерство и технологије (ментор)
 • Мастер рад Елеоноре Вендераме (Eleonora Venderame) A Multi-Channel Rule-Based Control System for Gait Assisted by Functional Electrical Stimulation, Политехника у Милану, Италија (академски тутор)
 • Докторска дисертација Предрага Величковић Аспекти интеракције човека и рачунара при коришћењу система виртуелне реалности код различитих карактеристика виртуелног окружења,  Универзитет у Београду - Факултет организационих наука (члан комисије за одбрану тезе)
 • Докторска дисертација Марјана Милетића, Универзитет у Београду – Биомедицинско инжењерство и технологије (коментор)

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 •  2016-2021. COST ACTION 16116 Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions, Member Committee substitute 
 • 2018-2019. Програм билатералне сарадње Павле Савић #8 између Србије и Француске (САНУ и LISSI), R4S: Robotic Support and functional electrical Stimulation to assiSt Standing-up
 • 2018-2019. Програм билатералне сарадње Павле Савић #8 између Србије и Француске  (САНУ и ENS de Lyon), MOTIMOV: Motivate motor impaired patients to move, координатор
 • 2015-2011. Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце, III44008, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 • 2012-2016. HUTON  Assisting humans with special needs: curriculum for HUman-TOol interaction Network, TEMPUS пројекат, координатор партнера: Државни универзитет у Новом Пазару.
 • 2012-2015. Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских структура, TР35040, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 • 2011-2012. Ефекти асистивних система у неурорехабилитацији cензорно-моторних система, 175016, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 • 2008-2011. EU FP7 An ambulatory BCI-driven tremor suppression sistem based on functional electrical  stimulation – TREMOR, (у оквиру партнера на пројекту „УНА системи“, Београд и Алборг Универзитет, Алборг, Данска)
 • 2008-2010. Развој програмске пордршке за управљање ходањем и управљање манипулацијом и хватањем, ТР11019, Министарсто науке
 • 2008-2009. Програм билатералне сарадње Павле Савић #8 између Србије и Француске (IИМСИ и CNRS), Методе за ресторацију моторних образаца после цереброваскуларног инсулта

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски рад
 IEEE Trans. on Neural Systems & Rehabilitation Engineering, Journal of Electrical & Computer Engineering , Biomedical Signal Processing & Control, IEEE sensors, Robotics & Autonomous Systems, PLOS ONE, Artificial organs

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
 • Члан организационог научног комитета конференције IFESS у Ровињу, 23-24 септембра 2021.
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • Члан комисије за сарадњу са привредом ИТН САНУ
 • REA-FET-OPEN евалуатор за Европску комисију
Стручна и научна друштва
 • Интернационално друштво за функционалну електричну стимулацију IFESS
 • IEEE

 

Одабране публикације

 • Popović-Maneski, L.; Ivanović, M. D.; Atanasoski, V.; Miletić, M.; Zdolšek, S.; Bojović, B.; Hadžievski, L. Properties of Different Types of Dry Electrodes for Wearable Smart Monitoring Devices. Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik 2020, 65 (4), 405–415. https://doi.org/10.1515/bmt-2019-0167.
 • Vendrame, E.; Popovic, D.; Ambrosini, E.; Maneski, L. P. A Rule-Based Control System for Assisting the Gait by Multichannel Functional Electrical Stimulation: Design and Proof of Concept. In Зборник радова: ETRAN & IcETRAN 2020; Academic Mind, University of Belgrade, School of Electrical Engineering, 2020; pp 227–230.
 • Popovic-Maneski, L.; Aleksic, A.; Metani, A.; Bergeron, V.; Cobeljic, R.; Popovic, D. B. Assessment of Spasticity by a Pendulum Test in SCI Patients Who Exercise FES Cycling or Receive Only Conventional Therapy. IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng. 2018, 26 (1), 181–187. https://doi.org/10.1109/TNSRE.2017.2771466.
 • Metani, A.; Popović-Maneski, L.; Mateo, S.; Lemahieu, L.; Bergeron, V. Functional Electrical Stimulation Cycling Strategies Tested during Preparation for the First Cybathlon Competition – a Practical Report from Team ENS de Lyon. Eur J Transl Myol 2017, 27 (4). https://doi.org/10.4081/ejtm.2017.7110.
 • Popović Maneski, L.; Topalović, I.; Jovičić, N.; Dedijer, S.; Konstantinović, L.; Popović, D. B. Stimulation Map for Control of Functional Grasp Based on Multi-Channel EMG Recordings. Medical Engineering & Physics 2016, 38 (11), 1251–1259. https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2016.06.004.
 • Maneski, L. Z. P.; Malešević, N. M.; Savić, A. M.; Keller, T.; Popović, D. B. Surface-Distributed Low-Frequency Asynchronous Stimulation Delays Fatigue of Stimulated Muscles: Delay of Stimulation-Induced Fatigue. Muscle Nerve 2013, 48 (6), 930–937. https://doi.org/10.1002/mus.23840.
 • Malešević, N. M.; Maneski, L. Z.; Ilić, V.; Jorgovanović, N.; Bijelić, G.; Keller, T.; Popović, D. B. A Multi-Pad Electrode Based Functional Electrical Stimulation System for Restoration of Grasp. J NeuroEngineering Rehabil 2012, 9 (1), 66. https://doi.org/10.1186/1743-0003-9-66.
 • Popović Maneski, L.; Jorgovanović, N.; Ilić, V.; Došen, S.; Keller, T.; Popović, M. B.; Popović, D. B. Electrical Stimulation for the Suppression of Pathological Tremor. Med Biol Eng Comput 2011, 49 (10), 1187–1193. https://doi.org/10.1007/s11517-011-0803-6.
 • Popović, L. Z.; Šekara, T. B.; Popović, M. B. Adaptive Band-Pass Filter (ABPF) for Tremor Extraction from Inertial Sensor Data. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2010, 99 (3), 298–305. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2010.03.018.
 • Malešević, N. M.; Popović, L. Z.; Schwirtlich, L.; Popović, D. B. Distributed Low-Frequency Functional Electrical Stimulation Delays Muscle Fatigue Compared to Conventional Stimulation: Distributed Low-Frequency FES. Muscle Nerve 2010, 42 (4), 556–562. https://doi.org/10.1002/mus.21736.

 

Патенти

Уређај за селективно мерење силе и момента силе при хвату, RS 54035 B1 (П-2012/0291). проналазачи: Небојша Малешевић, Дејан Поповић и Лана Поповић Манески. Објављен у гласнику интелектуалне својине 2014-1, ISSN 2217-9143, стр.8.