др Ана Станковић

 

Научне области 

P 400 Физичка хемија

P 305 Хемија животне средине

P 260 Кондензоване материје: електронска структура, електричне, магнетне и оптичке карактеристике, супрапроводници, магнетна резонанца, релаксација, спектроскопија 

T 151 Оптички матерјали

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1979. године у Крушевцу

 • Основне студије: 2005. Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију
  Тема: Примена глобалне оптимизације у макромолекулској кристалографији 

 

Научна и истраживачка звања

2015 - научни сарадник

2010 -2015. истраживач-сарадник

2005 - 2010. истраживач-приправник

У институту је запослена од 14. јула 2005.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Ане Станковић је орјентисана ка синтези и карактеризацији материјала на бази цинк оксида, испитивању антимикробне активност прахова ZnO и њихове токсичности. Посебно се бави проучавањем процеса фотокатализае и деградације различитих загађујућих једињења у присуству честица ZnO под утицајем видљиве светлости.

Кључне речи: цинк-оксид, наноструктурни материјали, фотокатализа, антимикробна својвтва ZnO

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

Менторски рад

Иван Супић, Мастер рад, Фото(електро)каталитичка активност композитних честица ZnO@BaTi1-xSnx (BTS, x=0, 0.5 и 1), Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, октобар 2021.

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 • 2021–2025. COST акција, CA20130 - European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards, радна група WG4  Action CA20130 - COST
 • 2019–2022. COST акцијa, CA17140, Nano2Clinic (Cancer Nanomedicine - from the bench to the bedside), радна група WG2: Physio-chemical characterization of nanodrugs
 • 2011–2019. Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи, ИИИ 45004, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2016‒2017. билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније: Биокомпатибилне честице и скафолди пројектовани за доставу лекова и регенеративну медицину. Пројекат је реализован између Института техничких наука САНУ и Института Јожеф Штефан, Љубљана, Словенија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2011–2015 COST (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST)) - Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized Systems for Imaging-Guided Drug Delivery
 • 2012–2013. билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније: Nanostructural Designing of Multifunctional and Sintered Electrical and Biological Functionally Graded Materials. Пројекат је реализован између Института техничких наука САНУ и Института Јожеф Штефан, Љубљана, Словенија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2006–2010. Синтеза функционалних материјала са контролисаном структуром на молекуларном и нано нивоу, ОИ 142006, Министарство науке Републике Србије

 

Подршка научном издаваштву

Рецензије за часопис Техника – Нови материјали 

 

Чланство и функције

Стручна и научна тела конференција
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • Чланица Издавачког савета ИТН САНУ
Стручна и научна друштва
 • Друштво за истраживање материјала Србије
 • Српско керамичко друштво
 • Друштво физикохемичара Србије

 

Одабране публикације

 • Janićijević, Ž.; Stanković, A.; Žegura, B.; Veljović, Đ.; Djekić, L.; Krajišnik, D.; Filipič, M.; Stevanović, M. M. Safe-by-Design Gelatin-Modified Zinc Oxide Nanoparticles. J Nanopart Res 2021, 23 (9), 203. https://doi.org/10.1007/s11051-021-05312-3.
 • Stevanović, M.; Lukić, M. J.; Stanković, A.; Filipović, N.; Kuzmanović, M.; Janićijević, Ž. Biomedical Inorganic Nanoparticles: Preparation, Properties, and Perspectives. In Materials for Biomedical Engineering; Elsevier, 2019; pp 1–46. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102814-8.00001-9.
 • Marković, S.; Stanković, A.; Dostanić, J.; Veselinović, L.; Mančić, L.; Škapin, S. D.; Dražič, G.; Janković-Častvan, I.; Uskoković, D. Simultaneous Enhancement of Natural Sunlight- and Artificial UV-Driven Photocatalytic Activity of a Mechanically Activated ZnO/SnO 2 Composite. RSC Adv. 2017, 7 (68), 42725–42737. https://doi.org/10.1039/C7RA06895F.
 • (4)Stanković, A.; Sezen, M.; Milenković, M.; Kaišarević, S.; Andrić, N.; Stevanović, M. PLGA/Nano-ZnO Composite Particles for Use in Biomedical Applications: Preparation, Characterization, and Antimicrobial Activity. Journal of Nanomaterials 2016, 2016, 1–10. https://doi.org/10.1155/2016/9425289.
 • Marković, S.; Rajić, V.; Stanković, A.; Veselinović, L.; Belošević-Čavor, J.; Batalović, K.; Abazović, N.; Škapin, S. D.; Uskoković, D. Effect of PEO Molecular Weight on Sunlight Induced Photocatalytic Activity of ZnO/PEO Composites. Solar Energy 2016, 127, 124–135. https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.01.026.
 • Marković, S.; Stanković, A.; Lopičić, Z.; Lazarević, S.; Stojanović, M.; Uskoković, D. Application of Raw Peach Shell Particles for Removal of Methylene Blue. Journal of Environmental Chemical Engineering 2015, 3 (2), 716–724. https://doi.org/10.1016/j.jece.2015.04.002.
 • Stanković, A.; Dimitrijević, S.; Uskoković, D. Influence of Size Scale and Morphology on Antibacterial Properties of ZnO Powders Hydrothemally Synthesized Using Different Surface Stabilizing Agents. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2013, 102, 21–28. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2012.07.033.
 • Stanković, A.; Stojanović, Z.; Veselinović, L.; Škapin, S. D.; Bračko, I.; Marković, S.; Uskoković, D. ZnO Micro and Nanocrystals with Enhanced Visible Light Absorption. Materials Science and Engineering: B 2012, 177 (13), 1038–1045. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2012.05.013.
 • Stanković, A.; Veselinović, Lj.; Škapin, S. D.; Marković, S.; Uskoković, D. Controlled Mechanochemically Assisted Synthesis of ZnO Nanopowders in the Presence of Oxalic Acid. J Mater Sci 2011, 46 (11), 3716–3724. https://doi.org/10.1007/s10853-011-5273-6.