Александра Стојичић

 

Биографија и образовање

Рођена у Београду 1964. године

 • Основне студије: 1988. Универзитет у Београду - Архитектонски факултет
  Тема: Изложбена галерија на Косанчићевом венцу

 

Стручно усавршавање

 • 1991. године положила стручни испит прописан за дипломираног инжењера архитектуре;
 • електронски сертификат за рад на ЦРОСО (Централни регистар обавезног социјалног осигурања) за Институт;
 • ООИ (овлашћена особа институције) за контакт између Института и Министарства науке, технолошког развоја и иновација;
 • 2021. године завршила обуку и добила сертификат за управљање документарним материјалом и архивско пословање од Архива Србије

 

Подршка научном издаваштву

 • технички уредник зборника апстраката Конференција младих истраживача (YRC), 2002-2021, и YUCOMAT конференција, 2003-2017

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
 • секретар конференција: Конференција младих истраживача (YRC), 2002-2021, и YUCOMAT конференција, 2003-2017
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • организатор и записничар на седницама Управног одбора (2002- ) и Научног већа Института (2011-2021)
Стручна и научна друштва 
 • 2002-2017 Друштво за истраживање материјала Србије, секретар конференција и технички уредник зборника апстраката конференција, као и добитник Награде захвалности за успешну дугогодишњу сарадњу и изузетан допринос организацији YUCOMAT  конференција 2018. године