Милица Шевкушић

 

Области деловања

P 100 Документација, информације, библиотекарство, архивистика

P 105 Библиографија

 

Биографски подаци и образовање

Рођена у Београду 1972. године

 • Основне студије: 1998. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Одељење за историју уметности

 

Стручна звања

 • 2014.  виши дипломирани библиотекар

У институту је запослена од 1. априла 2007.

 

Области рада

Активности Милице Шевкушић фокусиране су на развој библиотечких сервиса и инфраструктуре за подршку научноистраживачкој делатности, као и едукацију у области система комуникације у науци, коришћења извора научних информација, отвореног приступа, отворене науке, Европског облака за отворену науку (EOSC), ауторских права и слободних лиценци, научног интегритета.

Кључне речи: библиотеке, научне информације, информациона писменост, отворена наука, EOSC, научни интегритет

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

Национални координатор за отворени приступ испред међународног библиотечког конзорцијума EIFL (стручна подршка домаћим часописима у отвореном приступу)

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • 2020- Чланица Тима за отворену науку у Србији при Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • 2017-2018. Чланица Радне групе за спровођење политике отворене науке у Србији Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • 2017- Чланица Академског одбора Викимедије Србије
Стручна и научна друштва

 

Одабране публикације

 • Ševkušić, M.; Toli, E.; Lenaki, K.; Kanavou, K.; Sifakaki, E.; Kosanović, B.; Papastamatiou, I.; Papadopoulou, E. Building National Open Science Cloud Initiatives (NOSCIs) in Southeast Europe: Supporting Research and Scholarly Communication. Publications 2022, 10 (4), 42. https://doi.org/10.3390/publications10040042.
 • Ševkušić, M.; Kosanović, B.; Šipka, P. Serbian Citation Index: The Sustainability of a Business Model Based on Partnership between a Non-Profit Web Publisher and Journal Owners. In 24th International Conference on Electronic  Publishing; OpenEdition Press, 2020. https://doi.org/10.4000/proceedings.elpub.2020.16.
 • Ševkušić, M. Literature Search. In 14th Belgrade International Symposium on Pain, May 17-18, 2019 Belgrade, Serbia : Proceedings; Belgrade : Serbian Pain Society, 2019; pp 24–30. https://doi.org/10.5281/zenodo.3509975.
 • Ševkušić, M.; Janković, Z.; Kužet, A. Open Access Journals in Serbia: Policies and Practices; Belgrade : National Library of Serbia, 2017. https://doi.org/10.5281/zenodo.801673.
 • Ševkušić, M. Defining the Editorial Policies of Open Access Journals in Serbia and the Role of Librarians in This Process. Čitalište 2017, 16 (30), 13–26. https://doi.org/10.19090/cit.2017.30.13-26.
 • Milenković Vuković, B.; Ševkušić, M. Biblioteke naučnoistraživačkih instituta i ustanova: zakonodavni okvir i praksa. Čitalište 2016, 29, 18–29. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_904
 • Popović, A.; Ševkušić, M.; Stakić, Đ. Biblioteke i Vikipedija zajedno na vebu: slobodno znanje za sve. In Digitalna humanistika : tematski zbornik u dve knjige, knj. 1; Beograd : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015; pp 151–161. https://doi.org/10.18485/dh.2015.1.ch12.
 • Шевкушић, М. Партнерски Програм Гугл књиге као платформа отвореног приступа у научним библиотекама. У Отворен приступ знању у библиотекама; Београд : Библиотекарско друштво Србије, 2013; pp 187–207. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_88
 • Uskoković, V.; Ševkušić, M.; Uskoković, D. Strategies for the Scientific Progress of the Developing Countries in the New Millennium: The Cases of Serbia, Slovenia and South Korea. Science, Technology & Innovation Studies 2010, 33–62. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_371
 • Ševkušić, M.; Uskoković, D. Analiza aktivnosti u oblasti nanonauka i nanotehnologija u Srbiji na osnovu bibliometrijskih pokazatelja. Tehnika - Novi materijali 2009, 64 (5), 1–15. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_372