др Ивана Динић

 

Научне области 

T 151 Оптички материјали

T 350 Хемијска технологија и инжењеринг

T 490 Биотехнологија

 

Биографски подаци и образовање

Рођена 1987. године у Зајечару

 • Мастер: 2012. Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет
  Тема: Оптимизација ензимске синтезе флоридзил-олеата методом одзивних површина
 • Основне студије: 2011. Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет
  Тема: Утицај јона бакра на дифузиона својства бакар/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова

 

Научна и истраживачка звања

2020 - научни сарадник

2017-2020. истраживач-сарадник

У Институту је запослена од 1. септембра 2020. године

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Иване Динић оријентасана је ка синтези и крактеризацији хијерархијских и хибридних оптички активних наноструктурних материјала са потенцијалном применом у биомедицини, форензици, фотокатализи, и за израду соларних ћелија.

Кључне речи: up- конверторске честице, хидро/солво термална синтеза, наноматеријали,  фотолуминесценција

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски  рад у часописима Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, Materials Characterization, Science of Sintering

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • Чланица Комисије за нормативна акта ИТН САНУ
Стручна и научна друштва 
 • Друштво за истраживање материјала Србије
 • Српско керамичко друштво, финансијски секретар
 • Америчко керамичко друштво

 

Одабране публикације

 • Vukovic, M.; Dinic, I.; Jardim, P.; Marković, S.; Veselinović, L.; Nikolić, M.; Mancic, L. The Low-Temperature Sonochemical Synthesis of up-Converting β NaYF4:Yb,Er Mesocrystals. Advanced Powder Technology 2022, 33 (2), 103403. https://doi.org/10.1016/j.apt.2021.103403.
 • Vukovic, M.; Mancic, L.; Dinic, I.; Vulic, P.; Nikolic, M.; Tan, Z.; Milosevic, O. The Gadolinium Effect on Crystallization Behavior and Luminescence of Β‐NaYF4 :Yb,Er Phase. Int J Appl Ceram Technol 2020, 17 (3), 1445–1452. https://doi.org/10.1111/ijac.13363.
 • Vukovic, M.; Dinic, I.; Nikolic, M. G.; Marinkovic, B. A.; Costa, A. M. L. M.; Radulovic, K.; Milosevic, O.; Mancic, L. Тhe effects of different polymers and solvents on crystallization of NaYF4:Yb/Er phase. Bull Mater Sci 2020, 43 (1), 2. https://doi.org/10.1007/s12034-019-1975-1.
 • Dinić, I.; Vuković, M.; Nikolić, M.; Tan, Z.; Milošević, O.; Mančić, L. Up-Converting Nanoparticles Synthesis Using Hydroxyl–Carboxyl Chelating Agents: Fluoride Source Effect. J. Chem. Phys. 2020, 153 (8), 084706. https://doi.org/10.1063/5.0016559.
 • Mančić, L.; Đukić-Vuković, A.; Dinic, I.; Nikolic, M. G.; Rabasovic, M. D.; Krmpot, A. J.; Costa, A. M. L. M.; Marinkovic, B. A.; Mojovic, L.; Milosevic, O. One-Step Synthesis of Amino-Functionalized up-Converting NaYF4 :Yb,Er Nanoparticles for in Vitro Cell Imaging. RSC Adv. 2018, 8 (48), 27429–27437. https://doi.org/10.1039/C8RA04178D.
 • Mančić, L.; Đukić-Vuković, A.; Dinić, I.; Nikolić, M. G.; Rabasović, M. D.; Krmpot, A. J.; Costa, A. M. L. M.; Trišić, D.; Lazarević, M.; Mojović, L.; Milošević, O. NIR Photo-Driven Upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA Particles for in Vitro Bioimaging of Cancer Cells. Materials Science and Engineering: C 2018, 91, 597–605. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081.
 • Dinić, I. Z.; Mančić, L. T.; Rabanal, M. E.; Yamamoto, K.; Ohara, S.; Tamura, S.; Koji, T.; Costa, A. M. L. M.; Marinković, B. A.; Milošević, O. B. Compositional and Structural Dependence of Up-Converting Rare Earth Fluorides Obtained through EDTA Assisted Hydro/Solvothermal Synthesis. Advanced Powder Technology 2017, 28 (1), 73–82. https://doi.org/10.1016/j.apt.2016.09.021.
 • Dinić, I. Z.; Rabanal, M. E.; Yamamoto, K.; Tan, Z.; Ohara, S.; Mančić, L. T.; Milošević, O. B. PEG and PVP Assisted Solvothermal Synthesis of NaYF4:Yb3+/Er3+ up-Conversion Nanoparticles. Advanced Powder Technology 2016, 27 (3), 845–853. https://doi.org/10.1016/j.apt.2015.11.010.
 • Dinić, I. Z.; Mančić, L. T.; Milošević, O. B. Hydrothermal Synthesis of Optically Active Fluoride Particles Doped with Rare Earth Ions in the Presence of Ethylenediaminetetra Acetic Acid (EDTA). Tehnika 2016, 71 (4), 513–518. https://doi.org/10.5937/tehnika1604513D.