др Александар Радоњић

 

Научне области

Т 110 Инструментациона технологија

Т 120 Системски инжењеринг, рачунарска технологија

Т 180 Телекомуникациони инжењеринг

 

Биографски подаци и образовање

Рођен у Зеници, 1977. године

 • Докторат: 2013, Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука
  Тема: Мерења у фреквенцијском домену у концепту паметне дистрибутивне мреже 
 • Основне студије: 2004, Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука
  Тема: Баждарење положених цилиндричних резервоара 
 • Основне студије: 2003, Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука
  Тема: Мерење тренда сигнала применом стохастичке адиционе А/Д конверзије

 

Научна и истраживачка звања

2020 - виши научни сарадник

2015 - 2020. научни сарадник

2008 - 2009. истраживач-сарадник

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Александра Радоњића је оријентисана ка заштитном кодовању, рачунарским комуникацијама и интелигентним мерењима. Посебно се бави целобројним заштитним кодовима и њиховој примени у рачунарским и дистрибутивним мерним системима.

Кључне речи: заштитно кодовање, рачунарске комуникације, интелигентна мерења

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 • 2020-2022. SOFIS - Solar Facility Insight System, Фонд за иновациону делатност, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2015-2019. Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже  - ТР32019, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Подршка научном издаваштву

Рецензентски рад

 IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on VLSI Systems, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Communications Letters, Cryptography and Communications, итд. 

 

Чланство и функције 

Учешће у раду комитета, комисија, већа и сл.
 • Члан и/или ментор неколико десетина комисија за одбрану дипломских радова, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, Универзитет „Унион - Никола Тесла“, Београд
Стручна и научна друштва
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

 

Одабране публикације