др Милош Миловић

 

Научне области 

P 400 Физичка хемија

P 401 Електрохемија

P 250 Кристалографија 

 

Биографски подаци и образовање

Рођен 1987. године у Приштини.

 • Мастер: 2011, Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију
  Креирање неуронске мреже у циљу процене садржаја гвожђа у мозгу пацијената оболелих од амиотрофичне латералне склерозе
 • Основне студије: 2010, Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију

 

Научна, наставна и истраживачка звања

2017 – Научни сарадник

2013 – 2017 Истраживач сарадник

2011 – 2013 Истраживач приправник

У институту је запослен од 1. децембра 2011.

 

Области истраживања

У област истраживања др Милоша Миловића спадају: хемијски извори струје, литијум-јонске  батерије, електродни материјали, хемија чврстог стања, кристалографија

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 

Чланство и функције

Стручна и научна тела конференција
 • XIX конференција младих истраживача, члан Организационог одбора
Стручна и научна друштва 
 • Српско кристалографско друштво, члан 
 • Српско керамичко друштво, члан

 

Одабране публикације

 • Milović, M.; Vujković, M.; Jugović, D.; Mitrić, M. Electrochemical and Structural Study on Cycling Performance of γ-LiV2O5 Cathode. Ceramics International 2021, 47 (12), 17077–17083. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.03.016.
 • Milović, M.; Jugović, D.; Vujković, M.; Kuzmanović, M.; Mraković, A.; Mitrić, M. Towards a Green and Cost-Effective Synthesis of Polyanionic Cathodes: Comparative Electrochemical Behaviour of LiFePO4/C, Li2FeP2O7/C and Li2FeSiO4/C Synthesized Using Methylcellulose Matrix. Bull Mater Sci 2021, 44 (2), 144. https://doi.org/10.1007/s12034-021-02397-3.
 • Jugović, D.; Milović, M.; Ivanovski, V. N.; Škapin, S.; Barudžija, T.; Mitrić, M. Microsized Fayalite Fe2SiO4 as Anode Material: The Structure, Electrochemical Properties and Working Mechanism. J Electroceram 2021, 47 (2), 31–41. https://doi.org/10.1007/s10832-021-00260-9.
 • Gezović, A.; Vujković, M. J.; Milović, M.; Grudić, V.; Dominko, R.; Mentus, S. Recent Developments of Na4M3(PO4)2(P2O7) as the Cathode Material for Alkaline-Ion Rechargeable Batteries: Challenges and Outlook. Energy Storage Materials 2021, 37, 243–273. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.02.011.
 • Milović, M. D.; Vasić Anićijević, D. D.; Jugović, D.; Anićijević, V. J.; Veselinović, L.; Mitrić, M.; Uskoković, D. On the Presence of Antisite Defect in Monoclinic Li2FeSiO4 – A Combined X-Ray Diffraction and DFT Study. Solid State Sciences 2019, 87, 81–86. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2018.11.008.
 • Jugović, D.; Milović, M.; Popović, M.; Kusigerski, V.; Škapin, S.; Rakočević, Z.; Mitrić, M. Effects of Fluorination on the Structure, Magnetic and Electrochemical Properties of the P2-Type NaxCoO2 Powder. Journal of Alloys and Compounds 2019, 774, 30–37. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.09.372.
 • Jugović, D.; Mitrić, M.; Milović, M.; Cvjetićanin, N.; Jokić, B.; Umićević, A.; Uskoković, D. The Influence of Fluorine Doping on the Structural and Electrical Properties of the LiFePO4 Powder. Ceramics International 2017, 43 (3), 3224–3230. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.11.149.
 • Milović, M.; Jugović, D.; Mitrić, M.; Dominko, R.; Stojković-Simatović, I.; Jokić, B.; Uskoković, D. The Use of Methylcellulose for the Synthesis of Li2FeSiO4/C Composites. Cellulose 2016, 23 (1), 239–246. https://doi.org/10.1007/s10570-015-0806-9.
 • Jugović, D.; Milović, M.; Ivanovski, V. N.; Avdeev, M.; Dominko, R.; Jokić, B.; Uskoković, D. Structural Study of Monoclinic Li2FeSiO4 by X-Ray Diffraction and Mössbauer Spectroscopy. Journal of Power Sources 2014, 265, 75–80. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.04.121.
 • Milović, M.; Jugović, D.; Cvjetićanin, N.; Uskoković, D.; Milošević, A. S.; Popović, Z. S.; Vukajlović, F. R. Crystal Structure Analysis and First Principle Investigation of F Doping in LiFePO4. Journal of Power Sources 2013, 241, 70–79. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.04.109.