др Илија Батас Бјелић

 

Научне области 

Т 120 Системски инжењеринг, рачунарска технологија

Т 125 Аутоматизација, роботика, контролни инжењеринг

Т 140 Истраживање енергије 

Т 190 Електроинжењеринг

 

Биографски подаци и образовање

Рођен 1982. године, у Београду.

 • Докторат: 2016. Универзитет у Београду - Електротехнички факултет
  Тема: Спрегнута метода за оптимално планирање орживих енергетских система на бази симулација 
 • Основне студије: 2008. Универзитет у Београду - Електротехнички факултет
  Тема: Једна реализација спектрометра на бази PIC24FJ микроконтролера

 

Научна и истраживачка звања

2017-2022. научни сарадник

2012-2017. истраживач-сарадник

2011-2012. истраживач- приправник

У институту је запослен од 1. децембра 2018.

 

Области истраживања

Научноистраживачка делатност др Илије Батас Бјелића је оријентисана ка енергетском планирању, паметним енергетским мрежама и системима заснованим на рачунарској технологији, аутоматизацији и електроинжењерингу. Посебно се бави оптимизацијом одрживих енергетских система са значајним искоришћењем соларне енергије на бази сатних хронолошких симулација.

Кључне речи: енергетски системи, моделирање, планирање, симулација, оптимизација

 

Ангажованост у формирању научних кадрова 

Менторски рад
 • 2012. члан комисије за оцену научне заснованости теме и испуњености услова и предложен за коментора докторске дисертације Јелене Николић Енергетско планирање климатски неутралних градова, Универзитет у Крагујевцу. Факултет за инжењерске науке
 • 2021. члан Комисије за одбрану приступног рада на докторским студијама Ивана Стевовића Развој интердисциплинарних модела интеграције обновљивих извора енергије у контексту остварења енергетских стратегија до 2050. године, Универзитет у Београду - Факултет организационих наука
 • 2017-2019. ментор студентима из Уједињених Арапских Емирата, Кине и Бразила на међународној размени у програма праксе организације Национални одбор ИАЕСТЕ Србије
 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

 • 2022-2024. билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Индије, Machine-learning based PV power forecast and grid support solutions  for PV integration in diverse climatic zones across Serbia and India, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, руководилац српског пројектног тима
 • 2020-2022. домаћи пројекат СОФИС финансиран средствима Фонда за иновациону делатност Републике Србије, руководилац радног задатка Фотонапонске мерне станице (анализа локација, пројектовање и постављање).
 • 2016-2018. међународни пројекат CoolHeating бр. 691679 из позива Хоризонт 2020,  руководио радним задацима Attracting investors for the heating/cooling grids of the target communities и Signing letters of commitment of the involved stakeholders
 • 2018-2019 међународни пројекат Scale-up of Renewable Energy for power generation in the Western Balkan countries финансиран од стране Светске банке, руководилац потпројекта у име ИТН САНУ
 • 2016-2017. билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Хрватске, Енергетско планирање и моделовање одрживих енергетских система, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, учесник
 • 2011-2018. Интелигенте енергетске мреже, ИИИ 42009, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Подршка научном издаваштву

 • Члан Урeђивaчког oдбoра и издaвaчког сaвeта часописа Енергија, економија, екологија
 • Члан Уређивачког одбора часописа International Journal of Sustainable Energy Planning and Management, ISSN 2246-2929 
 • Рецензент за часописе Energy, Serbian Journal of Electrical Engineering, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Applied Energy, Energy Conversion and Management, Electric Power Components and Systems Drying Technology, Thermal Science, Енергија, економија, екологија.

 

Чланство и функције 

Стручна и научна тела конференција
 • Савез енергетичара, члан Управног одбора
 • Енергетика – саветовање Савеза енергетичара , члан Научног одбора
 • 3rd SEE SDEWES conference копредседаваћи Научног одбора
Стручна и научна друштва
 • IEEE, члан од 2006
 • Српско керамичко друштво, члан од 2022.

 

Одабране публикације

 • Pfeifer, A.; Herc, L.; Batas Bjelić, I.; Duić, N. Flexibility Index and Decreasing the Costs in Energy Systems with High Share of Renewable Energy. Energy Conversion and Management 2021, 240, 114258. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.114258.
 • Batas-Bjelić, I. R. Prilog Planiranju Energetske Tranzicije Republike Srbije; Biblioteka Dissertatio; Zadužbina Andrejević: Beograd, 2018.
 • Batas Bjelić, I.; Rajaković, N. Simulation-Based Optimization of Sustainable National Energy Systems. Energy 2015, 91, 1087–1098. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.09.006.
 • Batas Bjelić, I.; Ciric, R. M. Optimal Distributed Generation Planning at a Local Level – A Review of Serbian Renewable Energy Development. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2014, 39, 79–86. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.088.
 • Batas Bjelić, I.; Rajaković, N.; Ćosić, B.; Duić, N. Increasing Wind Power Penetration into the Existing Serbian Energy System. Energy 2013, 57, 30–37. https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.03.043.