др Ненад Филиповић

 

Научне области 

P 400 Физичка хемија

T 410 Фармацеутска и сродне технологије 

T 390 Технологија полимера, биополимери

T 350 Хемијска технологија и инжењеринг

 

Биографски подаци и образовање

Рођен у 1984. у Нишу

 • Докторат: 2018. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Синтеза и карактеризација биокомпозита поли (епсилон-капролактон) / наночестице селена
 • Мастер: 2011. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Механизам првог кристaлизационог ступња аморфне легуре Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5
 • Основне студије: 2011. Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију
  Тема: Термичка стабилност и кристализација аморфне легуре Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5

 

Научна и истраживачка звања

 2018-  научни сарадник

2012-2018. истраживач-сарадник

2011-2012. истраживач-приправник

У Институту је запослен од новембра 2011. године.

 

Области истраживања

Главна област истраживања др Ненада Филиповића је наука о материјалима - биоматеријали, и то почев од синтезе, преко карактеризације, испитивања интеракције са биолошким ентитетима, па све до њихове потенцијалне примене. Ту пре свега спадају микро- и нано- биоразградиви системи за контролисану доставу разних активних компоненти, дизајнирање и функционализација скафолда за ткивно инжењерство и развој тераностичких платформи за истовремену ћелијску терапију и побољшану дијагностику. Гледано са становишта материјала, истраживачка делатност др Ненада Филиповића  обухвата рад са биоразградивим полимерима (синтетичким и природног порекла), металним и металоидним наночестицама, природним биоактивним једињењима, композитним материјалима и хидрогеловима. Посебно интересовање др Филиповића је усмерено ка испитивању антимикробне и антиканцерогене активности разних наноматеријала као и њихових композита.

 

Учешће у домаћим и међународним пројектима

Међународни пројекти
 • 2020-2021. Билатерални пројекат Института техничких наука САНУ и Универзитета у Ерлангену-Нирнбергу Biocompatible engineered therapeutics based on bioactive glass scaffolds (број пројекта: DAAD  57514776)
 • 2018-2020. Билатерални пројекат Института техничких наука САНУ и Техничког универзитета у Бечу (факултет за механичко и индустријски инжењерство) Скафолди контролисане 3-Д архитектуре добијени методом фотополимеризације, број пројекта: 451-03-02141/2017-09/15
 • 2017-2021. COST Action CA16217 European network of multidisciplinary research to improve the urinary stents (ENIUS)
 • 2016-2020. COST Action CA-15114 - АМICI - Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases
 • 2016-2018. Билатерални пројеката од посебног значаја Mobilita & Grande Rilevanza између Републике Србије и Републике Италије Imaging labeled biomaterials for cell-therapy follow-up by Magnetic Resonance Imaging
 • 2016-2017. Билатерални пројекат Института техничких наука САНУ и Националног института за биологију из Љубљане, Словенија, Биокомпатибилне честице и скафолди пројектовани за доставу лекова и регенеративну медицину
 • 2014-2015. Билатерални пројекат Института техничких наука САНУ и Универзитета у Ерлангену-Нирнбергу Scaffolds with therapeutic functionality (Serbian - Germany Science & Technology Cooperation for years 2014-2015,  project ID 57060741)
 • 2011-2015. COST Action TD 1004 - Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized Systems for Imaging-Guided Drug Delivery
Домаћи пројекти

 

Подршка научном издаваштву

Учешће у рецензирању научних радова за неколико часописа Express polymer letters, Micro & nano letters, Peer J, Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology

 

Чланство и функције 

Стручна и научна друштва 
 • Друштво физикохемичара Србије 

 

Одабране публикације

 • Ušjak, D.; Dinić, M.; Novović, K.; Ivković, B.; Filipović, N.; Stevanović, M.; Milenković, M. T. Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter Baumannii by Inhibiting OmpA Gene Expression. Chem. Biodiversity 2021, 18 (1). https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786.
 • Filipović, N.; Ušjak, D.; Milenković, M. T.; Zheng, K.; Liverani, L.; Boccaccini, A. R.; Stevanović, M. M. Comparative Study of the Antimicrobial Activity of Selenium Nanoparticles With Different Surface Chemistry and Structure. Front. Bioeng. Biotechnol. 2021, 8, 624621. https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.624621.
 • Stevanović, M.; Lukić, M. J.; Stanković, A.; Filipović, N.; Kuzmanović, M.; Janićijević, Ž. Biomedical Inorganic Nanoparticles: Preparation, Properties, and Perspectives. In Materials for Biomedical Engineering; Elsevier, 2019; pp 1–46. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102814-8.00001-9.
 • Filipović, N.; Veselinović, L.; Ražić, S.; Jeremić, S.; Filipič, M.; Žegura, B.; Tomić, S.; Čolić, M.; Stevanović, M. Poly (ε-Caprolactone) Microspheres for Prolonged Release of Selenium Nanoparticles. Materials Science and Engineering: C 2019, 96, 776–789. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.11.073.
 • Catanzaro, V.; Digilio, G.; Capuana, F.; Padovan, S.; Cutrin, J. C.; Carniato, F.; Porta, S.; Grange, C.; Filipović, N.; Stevanović, M. Gadolinium-Labelled Cell Scaffolds to Follow-up Cell Transplantation by Magnetic Resonance Imaging. JFB 2019, 10 (3), 28. https://doi.org/10.3390/jfb10030028.
 • Dinić, M.; Pecikoza, U.; Djokić, J.; Stepanović-Petrović, R.; Milenković, M.; Stevanović, M.; Filipović, N.; Begović, J.; Golić, N.; Lukić, J. Exopolysaccharide Produced by Probiotic Strain Lactobacillus Paraplantarum BGCG11 Reduces Inflammatory Hyperalgesia in Rats. Front. Pharmacol. 2018, 9, 1. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00001.
 • Stevanović, M.; Filipović, N.; Djurdjević, J.; Lukić, M.; Milenković, M.; Boccaccini, A. 45S5Bioglass®-Based Scaffolds Coated with Selenium Nanoparticles or with Poly(Lactide-Co-Glycolide)/Selenium Particles: Processing, Evaluation and Antibacterial Activity. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2015, 132, 208–215. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2015.05.024.
 • Stevanović, M.; Bračko, I.; Milenković, M.; Filipović, N.; Nunić, J.; Filipič, M.; Uskoković, D. P. Multifunctional PLGA Particles Containing Poly(l-Glutamic Acid)-Capped Silver Nanoparticles and Ascorbic Acid with Simultaneous Antioxidative and Prolonged Antimicrobial Activity. Acta Biomaterialia 2014, 10 (1), 151–162. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2013.08.030.
 • Filipović, N.; Stevanović, M.; Nunić, J.; Cundrič, S.; Filipič, M.; Uskoković, D. Synthesis of Poly(ɛ-Caprolactone) Nanospheres in the Presence of the Protective Agent Poly(Glutamic Acid) and Their Cytotoxicity, Genotoxicity and Ability to Induce Oxidative Stress in HepG2 Cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2014, 117, 414–424. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2014.03.015.
 • Filipović, N.; Stevanović, M.; Radulović, A.; Pavlović, V.; Uskoković, D. Facile Synthesis of Poly(ε-Caprolactone) Micro and Nanospheres Using Different Types of Polyelectrolytes as Stabilizers under Ambient and Elevated Temperature. Composites Part B: Engineering 2013, 45 (1), 1471–1479. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.07.008.