dr Marina Vuković

 

Naučne oblasti 

T 151 Optički materijali

T 350 Hemijska tehnologija i inženjering

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođena 1983. godine u Kraljevu

  • Osnovne studije: 2009. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
    Tema: Analiza sadržaja odabranih teških metala u česmenskoj vodi za piće

 

Naučna i istraživačka zvanja

2022- viši naučni saradnik

2018-2022. naučni saradnik

2012-2017. istraživač-saradnik

2011-2012. istraživač-pripravnik

U Institutu je zaposlena od 16. maja 2024. godine

 

Oblasti istraživanja

U oblast njenog naučnog interesovanja spadaju sinteze i karakterizacija optički aktivnih materijala, kao i korelacija utvrđenih kristalografskih, morfoloških i termičkih svojstava ovih materijala sa njihovim optičkim karakteristikama.

Ključne reči: fotoluminescencija, sinteze, optička karakterizacija, nanočestice

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Recenzentski rad u naučnom časopisu Processing and Application of Ceramics

 

Članstvo i funkcije 

Stručna i naučna tela konferencija
  • Advanced Ceramic and Application, organizacioni komitet, od 2018.
Stručna i naučna društva 
  • Srpsko keramičko društvo

 

Odabrane publikacije

  • Stamenković, T.; Dinić, I.; Vuković, M.; Radmilović, N.; Barudžija, T.; Tomić, M.; Mančić, L.; Lojpur, V. Effect of Bi3+co-Doping on the up-Converting and Photocatalytic Properties of SrGd2O4:Yb3+/Ho3+ Phase. Ceramics International 2023, 49 (23), 37758–37767. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.09.103.
  • Vukovic, M.; Dinic, I.; Jardim, P.; Marković, S.; Veselinović, L.; Nikolić, M.; Mancic, L. The Low-Temperature Sonochemical Synthesis of up-Converting β NaYF4:Yb,Er Mesocrystals. Advanced Powder Technology 2022, 33 (2), 103403. https://doi.org/10.1016/j.apt.2021.103403.
  • Dorm, B. C.; Iemma, M. R. C.; Neto, B. D.; Francisco, R. C. L.; Dinić, I.; Ignjatović, N.; Marković, S.; Vuković, M.; Škapin, S.; Trovatti, E.; Mančić, L. Synthesis and Biological Properties of Alanine-Grafted Hydroxyapatite Nanoparticles. Life 2022, 13 (1), 116. https://doi.org/10.3390/life13010116.
  • Dinic, I.; Vukovic, M.; Nikolic, M.; Tan, Z.; Milosevic, O.; Mancic, L. Up-Converting Nanoparticles Synthesis Using Hydroxyl–Carboxyl Chelating Agents: Fluoride Source Effect. The Journal of Chemical Physics 2020, 153 (8), 084706. https://doi.org/10.1063/5.0016559.
  • Ignjatović, N. L.; Mančić, L.; Vuković, M.; Stojanović, Z.; Nikolić, M. G.; Škapin, S.; Jovanović, S.; Veselinović, L.; Uskoković, V.; Lazić, S.; Marković, S.; Lazarević, M. M.; Uskoković, D. P. Rare-Earth (Gd3+,Yb3+/Tm3+, Eu3+) Co-Doped Hydroxyapatite as Magnetic, up-Conversion and down-Conversion Materials for Multimodal Imaging. Sci Rep 2019, 9 (1), 16305. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52885-0.