dr Aleksandar Mitrašinović

 

Naučne oblasti 

T 140 Istraživanje energije

T 150 Tehnologija materijala

P 170 Računarstvo, numerička analiza, sistemi, kontrola 

T 200 Termički inženjering, primenjena termodinamika

P 250 Kondenzovane materije: struktura, termičke i mehaničke karakteristike, kristalografija, fazna ravnoteža

T 450 Tehnologija metala, metalurgija, proizvodi od metala

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođen 1970. godine u Beogradu

  • Osnovne studije: 1997. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
    Tema: Numeričko modelovanje i kompijuterska simulacija LD procesa korišćenjem masenog i energetskog balanasa

 

Naučna i istraživačka zvanja

  • 2024- viši naučni saradnik
  • 2019-2024.  naučni saradnik

U institutu je zaposlen od 08. avgusta 2019.

 

Prethodna zaposlenja

2015-2019. SuperSilicijum, osnivač i tehnički direktor

2005-2015. Univerzitet Toronto, istraživač (nauka o materijalima)

2010-2013. Univerzitet Voterlu, koordinator programa iskorišćenja otpada radi dobijanja energije

2001-2004. Univerzitet Vindzor, istraživač

Oblasti istraživanja

Istraživačka delatnost dr Mitrašinovića zahvata oblasti materijala i procesa za konverziju energije iz obnovljivih izvora, razvoj samoodrživih ekološki prihvatljivih sistema, prečišćavanja i reciklaža vrednih metala iz nuzproizvoda procesa ekstrakcije metala, i karakterizacija novih metalnih struktura.

Ključne reči: fotokonverzija, obnovljivi izvori energije, čista energija, održiva tranzicija, metalne strukture

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

  • 2019. Istraživanje i razvoj ambijentno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika, TR35003, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Recenzentski rad za časopise Philosophical Magazine, Ceramics International, Separation and Purification Technology, Materials Science in Semiconductor Processing, Materials Science and Engineering B, Composite Science & Technology, Separation Science and Technology, Silicon, Journal of Serbian Chemical Society, Materials Chemistry and Physics. Monatshefte fur Chemie, Renewable & Sustainable Energy Reviews, Carbon

 

Članstvo i funkcije

Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
  • Član Izdavačkog saveta ITN SANU
Stručna i naučna društva
  • Srpsko hemijsko društvo
  • Srpsko keramičko društvo

 

Odabrane publikacije