dr Adriana Peleš Tadić

 

Naučne oblasti

P 002 - Fizika

P 260 - Kondenzovane materije: elektronska struktura, električne, magnetne i optičke karakteristike, supraprovodnici, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija

T 152- Kompozitni materijali

T 153- Keramički i praškasti materijali

T 171- Mikroelektronika

T 390 - Tehnologija polimera, biopolimeri

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođena 1984. godine u Beogradu

 • Osnovne studije: 2011. Univerzitet u Beogradu - Fizički fakultet
  Tema: Korišćenje digitalne video kamere u spektroskopiji- kalibracija i primene

Naučna, nastavna i istraživačka zvanja

2020- naučni saradnik

2016-2020-istraživač saradnik (reizbor)

2013-2016-istraživač saradnik

2012-2013-istraživač pripravnik

U institutu je zaposlena od 1. juna 2012. godine.

 

Oblasti istraživanja

Naučna istraživačka aktivnost dr Adriane Peleš Tadić je bazirana na istraživanjima iz oblasti nauke materijalima i primena istih u MEMS (mikro-elektro-mehanički sistemi) tehnologijama. Razvoj materijala na bazi PVDF i praha ZnO, koji poseduje svojstva pogodna za primenu u biološkim i hemijskim senzorima jedan su od osnovnih zadataka u istraživanju dr Adriane Peleš Tadić.

Ključne reči: nanomaterijali, karakterizacija nanomaterijala, tehnologija prahova, polimerni nanokompoziti, MEMS, senzori

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Recenzentski rad za časopise Ceramics International, Science of sintering

 

Članstvo i funkcije 

Stručna i naučna tela konferencija
 • Advanced ceramics and application, član organizacionog odbora od 2013.

Stručna i naučna društva 
 • Srpsko keramičko društvo

 

Odabrane publikacije

 • Kosanovic, D.; Zivojinovic, J.; Vujancevic, J.; Peles, A.; Blagojevic, V. Point Defects and Their Effect on Dielectric Permittivity in Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2021, 53 (3), 285–299. https://doi.org/10.2298/SOS2103285K.
 • Đorđević, N.; Peleš, A.; Obradović, N.; Vlahović, M.; Mihajlović, S.; Martinović, S. Influence of Sintering Time on Density Properties and SEM Analysis of Cordierite-Based Ceramics. Zbornik radova / 9. Međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, Beograd, 15. oktobar 2021 = Proceedings / 9th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, October 15, 2021 2021, 265–268. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12354.
 • Kosanovic, D.; Labus, N.; Zivojinovic, J.; Peles-Tadic, A.; Blagojevic, V.; Pavlovic, V. Effects of Mechanical Activation on the Formation and Sintering Kinetics of Barium Strontium Titanate Ceramics. Sci Sintering 2020, 52 (4), 371–385. https://doi.org/10.2298/SOS2004371K.
 • Peleš, A.; Aleksić, O.; Pavlović, V. P.; Djoković, V.; Dojčilović, R.; Nikolić, Z.; Marinković, F.; Mitrić, M.; Blagojević, V.; Vlahović, B.; Pavlović, V. B. Structural and Electrical Properties of Ferroelectric Poly(Vinylidene Fluoride) and Mechanically Activated ZnO Nanoparticle Composite Films. Phys. Scr. 2018, 93 (10), 105801. https://doi.org/10.1088/1402-4896/aad749.
 • Peleš, A.; Pavlović, V. P.; Filipović, S.; Obradović, N.; Mančić, L.; Krstić, J.; Mitrić, M.; Vlahović, B.; Rašić, G.; Kosanović, D.; Pavlović, V. B. Structural Investigation of Mechanically Activated ZnO Powder. Journal of Alloys and Compounds 2015, 648, 971–979. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.06.247.
 • Obradovic, N.; Djordjevic, N.; Peles, A.; Filipovic, S.; Mitric, M.; Pavlovic, V. B. The Influence of Compaction Pressure on the Density and Electrical Properties of Cordierite-Based Ceramics. Sci Sintering 2015, 47 (1), 15–22. https://doi.org/10.2298/SOS1501015O.
 • Kosanović, D.; Živojinović, J.; Obradović, N.; Pavlović, V. P.; Pavlović, V. B.; Peleš, A.; Ristić, M. M. The Influence of Mechanical Activation on the Electrical Properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 Ceramics. Ceramics International 2014, 40 (8), 11883–11888. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.04.023.
 • Djurić, Z.; Jokić, I.; Peleš, A. Fluctuations of the Number of Adsorbed Molecules Due to Adsorption–Desorption Processes Coupled with Mass Transfer and Surface Diffusion in Bio/Chemical MEMS Sensors. Microelectronic Engineering 2014, 124, 81–85. https://doi.org/10.1016/j.mee.2014.06.001.
 • Djuric, Z. G.; Jokic, I. M.; Peles, A. Highly Sensitive Graphene-Based Chemical and Biological Sensors with Selectivity Achievable through Low-Frequency Noise Measurement — Theoretical Considerations. In 2014 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014; IEEE: Belgrade, Serbia, 2014; pp 153–156. https://doi.org/10.1109/MIEL.2014.6842108.
 • Peles, A.; Djordjevic, N.; Obradovic, N.; Tadic, N.; Pavlovic, V. B. Influence of Prolonged Sintering Time on Density and Electrical Properties of Isothermally Sintered Cordierite-Based Ceramics. Sci Sintering 2013, 45 (2), 157–164. https://doi.org/10.2298/SOS1302157P.