Aleksandra Stojičić

 

Biografija i obrazovanje

Rođena u Beogradu 1964. godine

 • Osnovne studije: 1988. Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
  Tema: Izložbena galerija na Kosančićevom vencu

 

Stručno usavršavanje

 • 1991. godine položila stručni ispit propisan za diplomiranog inženjera arhitekture;
 • elektronski sertifikat za rad na CROSO (Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja) za Institut;
 • OOI (ovlašćena osoba institucije) za kontakt između Instituta i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija;
 • 2021. godine završila obuku i dobila sertifikat za upravljanje dokumentarnim materijalom i arhivsko poslovanje od Arhiva Srbije

 

Podrška naučnom izdavaštvu

 • tehnički urednik zbornika apstrakata Konferencija mladih istraživača (YRC), 2002-2021, i YUCOMAT konferencija, 2003-2017

 

Članstvo i funkcije 

Stručna i naučna tela konferencija
 • sekretar konferencija: Konferencija mladih istraživača (YRC), 2002-2021, i YUCOMAT konferencija, 2003-2017
Učešće u radu komiteta, komisija, veća i sl.
 • organizator i zapisničar na sednicama Upravnog odbora (2002- ) i Naučnog veća Instituta (2011-2021)
Stručna i naučna društva 
 • 2002-2017 Društvo za istraživanje materijala Srbije, sekretar konferencija i tehnički urednik zbornika apstrakata konferencija, kao i dobitnik Nagrade zahvalnosti za uspešnu dugogodišnju saradnju i izuzetan doprinos organizaciji YUCOMAT  konferencija 2018. godine