dr Zoran Stojanović

 

Naučne oblasti

 • T 153 Keramički i praškasti materijali

 • P 360 Neorganska hemija

 • P 305 Hemija životne sredine

 • P 170 Računarstvo

 

Biografski podaci i obrazovanje

Rođen 1978. godine u Vršcu

 • Tema: Osnovne studije: 2004, Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
  Tema: Dinamika adsorpcije/desorpcije vlage iz vazduha na pakovanom sloju zeolita

   

Naučna i istraživačka zvanja

2024 - viši naučni saradnik

2015-2024. naučni saradnik

2010-2015. istraživač saradnik

2007-2010. istraživač pripravnik

Zaposlen u Institutu tehničkih nauka SANU od 2007. godine.

 

Oblasti istraživanja

Kao istraživač, karijeru počeo je u oblastima nauke o materijalima: sinteze nanostrukturnih materijala i nanokristala za biomedicinske primene, karakterizacije materijala (kristalografska, morfološka i granulometrijska). Nedavno se zainteresovao za istraživanje efekata unosa mikro i nanoplastike kod životinja i ljudi, proizvodeći mikroplastiku nalik onoj koja se nalazi u životnoj sredini. Odavno se zainteresovao za računarsko programiranje. Tokom poslednje decenije pokazuje interesovanje za nauku o podacima, inženjerstvo podataka i algoritme mašinskog učenja, koje pokušava da primeni u svojim istraživanjima.

Ključne reči: mikroplastika, nanoplastika, hidrotermalna sinteza, sinteza nanokristala, inženjerstvo podatka, mašinsko učenje

 

Naučno i stručno usavršavanje

 • 2012. gostujući istraživač na Korejskom institutu za nauku i tehologiju u Seulu, Južna Koreja

 • 2007. postdiplomska specijalizacija na Fakultetu za hemiju i hemijsku tehnologiju i na Institutu „Jožef Štefan“ u Ljubljani, Slovenija

 

Učešće u domaćim i međunarodnim projektima

 

Podrška naučnom izdavaštvu

Recenzije u časopisima Materials Science & Engineering C and Micromachines

 

Odabrane publikacije

 • Stojanović, Z.; Todorović, A.; Filipović, N.; Veljković, F.; Guševac Stojanović, I. A Single Dose of Microplastic Particles Induces Changed in Organ Weight of Male Wistar Rats. In Proceedings / 7th Workshop Specific Methods for Food Safety and Quality, September 22nd, 2021, Belgrade, Serbia, 15th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry - Physical Chemistry 2021; Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences, 2021; pp 119–122. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12381
 • Guševac Stojanović, I.; Drakulić, D.; Todorović, A.; Filipović, N.; Stojanović, Z. Does Exposure to a Single Dose of Microplastic Represent a Health Risk? In 15th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry : Physical chemistry 2021; Belgrade : Society of Physical Chemists of Serbia, 2021; pp 102–102. https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12359
 • Ignjatović, N. L.; Mančić, L.; Vuković, M.; Stojanović, Z.; Nikolić, M. G.; Škapin, S.; Jovanović, S.; Veselinović, L.; Uskoković, V.; Lazić, S.; Marković, S.; Lazarević, M. M.; Uskoković, D. P. Rare-Earth (Gd3+,Yb3+/Tm3+, Eu3+) Co-Doped Hydroxyapatite as Magnetic, up-Conversion and down-Conversion Materials for Multimodal Imaging. Sci Rep 2019, 9 (1), 16305. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52885-0.
 • Tadic, M.; Kopanja, L.; Panjan, M.; Kralj, S.; Nikodinovic-Runic, J.; Stojanovic, Z. Synthesis of Core-Shell Hematite (α-Fe2O3) Nanoplates: Quantitative Analysis of the Particle Structure and Shape, High Coercivity and Low Cytotoxicity. Applied Surface Science 2017, 403, 628–634. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.01.115.
 • Stojanović, Z. S.; Ignjatović, N.; Wu, V.; Žunič, V.; Veselinović, L.; Škapin, S.; Miljković, M.; Uskoković, V.; Uskoković, D. Hydrothermally Processed 1D Hydroxyapatite: Mechanism of Formation and Biocompatibility Studies. Materials Science and Engineering: C 2016, 68, 746–757. https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.06.047.
 • Choi, J.; Park, S.; Stojanović, Z.; Han, H.-S.; Lee, J.; Seok, H. K.; Uskoković, D.; Lee, K. H. Facile Solvothermal Preparation of Monodisperse Gold Nanoparticles and Their Engineered Assembly of Ferritin–Gold Nanoclusters. Langmuir 2013, 29 (50), 15698–15703. https://doi.org/10.1021/la403888f.

 

Patenti

Lukić M, Marković S, Veselinović Lj, Stojanović Z, Uskoković D, Way of obtaining high density bioceramic materials based on calcium phosphate, patent registrovan 2016 pod brojem 54574 u Nacionalnom registru patenata u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.